Aanleveren gegevens

Voor de behandeling en het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting heb ik veel gegevens nodig.

Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan mij aan te leveren heb ik een checklist opgesteld.
Uiteraard hoeft u alleen de stukken die voor u van toepassing zijn aan te reiken.

Heeft u informatie die van belang kan zijn of twijfelt u over bepaalde zaken die niet op deze lijst voorkomen, kunt u deze natuurlijk altijd aan mij overdragen of mededelen.

Deze checklist geeft de meest voorko- mende situaties weer en stuur ik u graag op aanvraag toe.
          Gonny Briels